แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 
 

เว็บไซด์
http://kanchanapisek.or.th
https://thaimusicamp.wordpress.com
http://sarnthai.com/music/music03.htm
http://staffzone.amnuaysilpa.ac.th/4%20stringed%20.htm
http://web.yru.ac.th/~jaran/data/thai_band_char/First_page.htm
http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/ประเภทของวงดนตรีไทย.html

หนังสือ
สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย ของรองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
เครื่องดนตรีไทยและตำนานการประสมวง ของอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์
สังคีตนิยม ของอาจารย์ทวีสิทธิ์ ไทรวิจิตร
การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย ของอาจารย์สงัด ภูเขาทอง
ประวัติการดนตรีไทย ของอาจารย์ปัญญา รุ่งเรือง
ดนตรีไทยในวัฒนธรรม ของอาจารย์สุรพล สุวรรณ