คำอธิบายการใช้บทเรียน

ปุ่มเพื่อกลับหน้าเมนูหลัก
ปุ่มเพื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ปุ่มเพื่อเข้าเว็บบอร์ด กระดานถามตอบ สั่งงาน ส่งงาน
ปุ่มบอกข้อมูลผู้จัดทำ
ปุ่มเพื่อให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบท้ายหน่วย
ปุ่มเพื่อให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปุ่มย้อนกลับมาข้างหน้า
ปุ่มเลื่อนไปหน้าถัดไป
ปุ่มเพื่อกลับหน้าเมนูหลัก