• ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช

   

  เชิญเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แสดงความสามารถด้านการประกวดแข่งขัน ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช วันที 11 – 13 ตุลาคม 2555

  ด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

  จึงขอเชิญเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถด้านการประกวดแข่งขัน ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช วันที 11 – 13 ตุลาคม 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม และใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติม


  การแข่งขันเล่าเรื่องพระธาตุเมืองนครภาคภาษาอังกฤษ 
  การแข่งขันบรรยายธรรม 
  การประกวดหมรับน้อย

  หมายเหตุ กรณีที่ไม่สามารถเปิดดูไฟล์ได้ ให้คลิกเมาส์ขวาเลือก Save target as.. เพื่อดาวน์โหลดไฟล์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์

  เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe acrobat reader เสียก่อนเนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นไฟล์นามสกุล .pdf