• [๒๘-๒๙ มิ.ย. ๕๕] งานรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์ ณ วนศ.นศ.
  [๑๔ มิ.ย. ๕๕] งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  [๑๔ มิ.ย. ๕๕] งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  [๖-๘ มิ.ย. ๕๕] งานการแสดงศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๕ ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี
  [๔ มิ.ย. ๕๕] งานสัปดาห์วิสาขบูชา ๒๕๕๕ ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
  [๔ มิ.ย. ๕๕] งานฉลองพุทธชยีนตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ณ ศาลาประดู่หก - สนามหน้าเมือง - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
  [๑ มิ.ย. ๕๕] งานกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช